Snelzoeken

Vind snel gegevens voor

in gewas


Zoeken
 

Welkom

Op deze website van het Praktijkonderzoek Plant en Omgeving voor de Akkerbouw, Groene ruimte en Vollegrondsgroenten (PPO-AGV te Lelystad) kunt u alle relevante informatie vinden die u nodig heeft om aaltjes op uw bedrijf te herkennen en te beheersen. 

Van zowel akkerbouw- als vollegrondsgroentegewassen is de informatie over aaltjes verzameld. Het Praktijkonderzoek voor Bollen, Bomen en Fruit (PPO-BBF) zorgt voor de informatie over bloembollen, vaste planten en boomkwekerijgewassen. Verder wordt er op deze website volop gebruik gemaakt van artikelen uit de kennisbank van Groen Kennisnet

U kunt een eigen aaltjesschema aanmaken met daarin de voor u belangrijke gewassen. Dit schema wordt u als pdf getoond. Wanneer u op een vakje in het schema klikt krijgt u nog meer informatie en schadebeelden (zie voorbeeldschema)

De informatie in het aaltjesschema is kwalitatief. Voor een aantal gewassen en aaltjes is ook kwantitatieve informatie beschikbaar waar mee gerekend kan worden in NemaDecide. NemaDecide vertaalt een bemonsteringsuitslag in een perceelbesmetting. De invloed van bouwplankeuzes en bestrijdingsmaatregelen op de aaltjesontwikkeling en de gewasschade worden op een aansprekende wijze in beeld gebracht. Vraag er naar bij uw adviseur.

Instructievideo: Maak je eigen schema

gepubliceerd op 11 december 2015, een produktie van PPO, Oanevents en WAV Productions

Instructievideo: Achtergronden bij Aaltjesschema.nl

gepubliceerd op 11 december 2015, een produktie van PPO, Oanevents en WAV Productions

Nieuwe video: Moedermoord in de bodem gepubliceerd op 28 december 2016, een produktie van Simone Brandt

Binnen de PPS Duurzame Bodem wordt gewerkt aan indicatoren voor bodemkwaliteit. De samenstelling van de aaltjesgemeenschap kan veel vertellen over kwaliteitsstatus van een perceel. Op het nematologie lab van WPR agv wordt daarom niet alleen onderzoek gedaan naar plantparasitaire nematoden maar ook gekeken naar al die andere aaltjessoorten waar onze bodem zo rijk aan is. Tijdens aaltjes tellingen in dit kader, was onze aaltjesspecialist Simone Brandt getuige van een fenomeen dat de moeite van het bekijken waard is. Met engelengeduld maakte zij daarvan een prachtige filmpje. Het aaltje betreft de veel voorkomende soort Cruznema tripartitum. Dit is een vrijlevende bacterie etende nematode. Het fenomeen wat in het filmpje te zien is, staat bekend onder de naam Endotokia Matricida, wat betekent Moedermoord. Het is een onder aaltjes veel voorkomend verschijnsel waarbij de eieren in de uterus (baarmoeder) van het moederaaltje uitkomen. De larven groeien dus in het moederdier. Na een paar uur zijn ze zo groot geworden dat de baarmoeder breekt en de larven zich vrij door het moederdier bewegen en haar van binnenuit opeten. Net zolang tot het moederdier sterft, moedermoord dus door haar eigen kinderen. Daarna breken ze na zo’n 24 uur door de huid van de moeder heen en gaan hun eigen weg.

Hieronder nog twee youtube video's:

Een aaltje is nooit alleen

gepubliceerd op 10 juli 2015, een lezing van Leendert Molendijk voor CIV Agri&Food

Het aardappelcystenaaltje

gepubliceerd op 10 juli 2015, een lezing van Leendert Molendijk voor CIV Agri&Food

 

aardappelcysteaaltjesMeloidogyne haplaMeloidogyne chitwoodi
 

Actuele tip

Geef uw pootgoed een warme start.
Koude, vochtige grond is ideaal voor de Trichodoride aaltjes. Ze bevinden zich dan in de bovenste laag van de grond waar ze zich te goed doen aan de uitlopers van het pootgoed. Onregelmatige opkomst en plantuitval is het gevolg. Om schade rond de opkomst te beperken is het belangrijk dat het gewas zo snel mogelijk boven de grond staat. Hierbij zijn een aantal dingen van belang. Pootgoed moet minimaal 8 °C zijn en goed voorgekiemd. Poot niet te diep. En plant of zaai ten slotte niet in de koude grond maar wacht tot ook de grond wat opgewarmd is tot 10 °C . Dan zitten er minder Trichodoride aaltjes in de bovenlaag van de grond en bovendien groeit het zaad of pootgoed sneller over de aantasting heen.

Volgende tip